Συνεταιρισμός

Ιστορικό

Μετά την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας (1929), ιδρύεται ο Σύλλογος Υπαλλήλων της ΑΤΕ (1932), δύο χρόνια αργότερα (1935) ο σύλλογος α&

Εποπτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ
Syndicate content