Ιστορικό

Μετά την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας (1929), ιδρύεται ο Σύλλογος Υπαλλήλων της ΑΤΕ (1932), δύο χρόνια αργότερα (1935) ο σύλλογος αποφασίζει την ίδρυση του ΚΑΣΥΑΤΕ.
Οι συνθήκες του πολέμου και η μεγάλη πείνα έφεραν τον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό των υπαλλήλων της ΑΤΕ στο προσκήνιο, για να θρέψει τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, για να μοιράσει ακριβοδίκαια τα λιγοστά τρόφιμα, για να οργανώσει τα συσσίτια των υπαλλήλων.
Η οργάνωση της τροφοδοσίας των συναδέλφων με συσσίτια και τρόφιμα, η φροντίδα για τους πιο αδύναμους, η συνεργασία του ΚΑΣΥΑΤΕ με τον σύλλογο και τα καταστήματα της τράπεζας στην επαρχία για τη φύλαξη των αποθηκών με τα τρόφιμα, δυνάμωσαν το αίσθημα αλληλεγγύης των υπαλλήλων και θωράκισαν τα συλλογικά τους όργανα από κάθε διαλυτική ενέργεια.
Η προσπάθεια αυτή του ΚΑΣΥΑΤΕ συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο, για πολλά χρόνια λειτουργούσαν εστιατόρια και κυλικεία για τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα με ταυτόχρονη μέριμνα για τον εξοπλισμό τους με είδη βιοτικής ανάγκης και οικιακής χρησιμότητας.
Το κίνημα των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών είχε μεγάλη ανάπτυξη στην διάρκεια του πολέμου και στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, αργότερα σημείωσε μια πτώση και οι πλέον αξιόλογοι συνεταιρισμοί έχουν ιδρυθεί από το Δημόσιο και τους μεγάλους Οργανισμούς (Τράπεζες, ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ).
Παρ’όλα αυτά το καταναλωτικό συνεταιριστικό κίνημα της Αγροτικής είναι από τα πιο δυναμικά, είναι χαρακτηριστικό ότι η Ένωση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών Δημοσίων Υπαλλήλων με πάνω από 20.000 μέλη είχε το 1970 περίπου 10 εκατομμύρια δρχ. πωλήσεις, ενώ ο ΚΑΣΥΑΤΕ με 4.000 μέλη είχε την ίδια χρονιά πάνω από 10 εκατομμύρια δρχ. πωλήσεις.
Οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί συνεργάζονται με παραγωγικούς Συνεταιρισμούς, μεσολαβούν μεταξύ κατανάλωσης και παραγωγής προσπαθώντας να μειώσουν την τελική τιμή διάθεσης των καταναλωτικών προϊόντων, που προμηθεύονται τα μέλη τους προς όφελος τους.
Ο ΚΑΣΥΑΤΕ αναδιαρθρώθηκε και εκσυγχρονίζεται συνεχώς, προσφέροντας νέες υπηρεσίες στα μελών του , συναδέλφους του ομίλου της ΑΤΕ, υπαλλήλους Ν.Π. Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
Σήμερα ο ΚΑΣΥΑΤΕ για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των συναλλασσομένων του, δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς :

Κινητή Τηλεφωνία

Σταθερή Τηλεφωνία

Πρακτορείο Ασφαλειών

Συνδέσεις INTERNET

Εναλλακτικός Πάροχος Ενέργειας.