ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο ΚΑΣΥΑΤΕ έχει αναστείλει προς το παρόν τη συνεργασία του με την εταιρεία GREEN, όσον  αφορά την  ενεργοποιήση νέων συνδέσεων.

Είμαστε σε διαπραγμάτευση  για νέα συνεργασία και σύντομα θα σας ενημερώσουμε.

Σασ ευχαριστούμε πολύ για την υποστηριξή σας.

.