Εποπτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΗ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΗ ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ ΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ