Επικοινωνία

ΚΑΣΥΑΤΕ
Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήτων ΑΤΕ

Διεύθυνση
Γραφεία:  Ομήρου 13, Αθήνα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kasyate.gr

Τηλέφωνα:
Κινητή τηλεφωνία : 2103610844
Ασφάλειες: 2103621284
Ηλεκτρική Ενέργεια: 2103610844