Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΝΑΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΣΑΚΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ